جزیات و مشخصات دامنه JobVillage.ir
  • تعداد کاراکتر: 10 کاراکتر
  • آدرس دامنه: JobVillage.ir
  • تاریخ انقضاء: 1398/01/31 برابر با: 4/20/2019
  • آخرین تاریخ ثبت الکسا: 1398/04/08
  • ایمیل صاحب امتیاز دامنه: domain@friend.ir
  • مدت باقی مانده تا انقضاء: دامنه آزاد و قابل ثبت است.