جزیات و مشخصات دامنه ghasemahmadi.ir
  • تعداد کاراکتر: 12 کاراکتر
  • آدرس دامنه: ghasemahmadi.ir
  • تاریخ انقضاء: 1398/09/06 برابر با: 11/27/2019
  • آخرین تاریخ ثبت الکسا: 1398/04/05
  • ایمیل صاحب امتیاز دامنه: almasgraphic@gmail.com
  • مدت باقی مانده تا انقضاء: 153 روز مانده تا انقضاء
  • عنوان دامنه: وب سایت شخصی قاسم احمدی
  • شرح: فروش دامنه ghasemahmadi.ir
  • قیمت: 1,450,000 تومان