جزیات و مشخصات دامنه jdtu.ir
  • تعداد کاراکتر: 4 کاراکتر
  • آدرس دامنه: jdtu.ir
  • تاریخ انقضاء: 1398/01/31 برابر با: 4/20/2019
  • آخرین تاریخ ثبت الکسا: 1398/03/26
  • ایمیل صاحب امتیاز دامنه: hmarkazi@gmail.com
  • مدت باقی مانده تا انقضاء: دامنه آزاد و قابل ثبت است.