جزیات و مشخصات دامنه ptem.ir
  • تعداد کاراکتر: 4 کاراکتر
  • آدرس دامنه: ptem.ir
  • تاریخ انقضاء: 1398/01/30 برابر با: 4/19/2019
  • آخرین تاریخ ثبت الکسا: 1398/04/04
  • ایمیل صاحب امتیاز دامنه: amir11112@gmail.com
  • مدت باقی مانده تا انقضاء: دامنه آزاد و قابل ثبت است.